Φυλάξεις

Άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό αναλαμβάνει την φύλαξη χώρων (οικιών, γραφείων, καταστημάτων, εργοστασίων, εκδηλώσεων κ.λ.π.)

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το προσωπικό μας έχει επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια έτσι ώστε να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την εκτέλεση της υπηρεσίας του.

Κατοχή νόμιμης άδειας
Ήθος
Εμφάνιση
Παράσταση
Προϋπηρεσία
Γενική και ευρύτερη μόρφωση

Η αξιολόγηση του κάθε υπαλλήλου ασφαλείας εξακολουθεί να υπάρχει καθ'ολη τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του. Γίνεται έλεγχος από έμπειρους συνεργάτες οι οποίοι διαθέτουν την εμπειρία και γνώση προκειμένου να διατηρούν τις υπηρεσίες και το προσωπικό στο υψηλότερο επίπεδο διασφαλίζοντας την ικανοποίηση του πελάτη.

Η εκπαίδευση του προσωπικού προγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε υπουργικές διατάξεις και ανανεώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε υπηρεσίας.