Καταγραφή Συνομιλιών

Τα συστήματα καταγραφής συνομιλιών θεωρούνται απαραίτητα σε μια σύγχρονη επιχείρηση κυρίως για λόγους ασφαλείας, αλλά και για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους.

Είναι ζωτικής σημασίας για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω τηλεφώνου και επιθυμούν να καταγράψουν κλήσεις με πελάτες για προστασία εταιρικών δεδομένων.