Έλεγχος Πρόσβασης

Το σύστημα ελέγχου πρόσβασης (Access Control), έχει σκοπό την καταγραφή διέλευσης εξουσιοδοτημένου προσωπικού και επισκεπτών στον χώρο στον οποίο έχει εγκατασταθεί. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η είσοδος ατόμων σε χώρους στους οποίους δεν έχουν άδεια πρόσβασης.

Ο έλεγχος της πρόσβασης πραγματοποιείται με χρήση ειδικών καρτών ή βιομετρικών αναγνωστών (δακτυλικού αποτυπώματος, αναγνώριση φωνής, ίριδας, προσώπου) οι οποίοι επικοινωνούν με ειδικό λογισμικό ελέγχου πρόσβασης μέσω ελεγκτών. Η δυνατότητα σύνδεσης μέσω Η/Υ μπορεί να δώσει στατιστικά στοιχεία και λεπτομερείς πληροφορίες για την κίνηση στο χώρο.