Κάμερες - CCTV

Η εγκατάσταση ενός συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) έχει σκοπό την 24ωρη οπτική επιθεώρηση, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων στους οποίους έχει εγκατασταθεί. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η αποθάρρυνση τρίτων για κακόβουλες ενέργειες όπως εισβολή, κλοπή, φθορά περιουσίας καθώς και την καταγραφή γεγονότων και τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας μιας επιχείρησης ή οχημάτων.

Μπορούν να τοποθετηθούν κάμερες εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, σταθερές ή τηλεχειριζόμενες, οι οποίες ελέγχουν την περίμετρο, τις εισόδους και τους εσωτερικούς χώρους κτηρίων και εγκαταστάσεων.

Η εικόνα των καμερών, συγκεντρώνονται σε ένα κεντρικό σημείο ελέγχου το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει οθόνες παρακολούθησης, ψηφιακούς καταγραφείς (Digital Video Recorder /Network Video Recorder ), πληκτρολόγια χειρισμού και τηλεχειρισμού.

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του συστήματος μπορεί να γίνει από:

  • Ιδιοκτήτη.
  • Προσωπικό ασφάλειας που βρίσκεται στο χώρο των εγκαταστάσεων.
  • Κέντρο λήψεως σημάτων της εταιρίας μας.

Η μετάδοση εικόνας μπορεί να γίνει μέσω τηλεφωνικής γραμμής ή ασύρματα (GPRS) μέσω κατάλληλου λογισμικού με κωδικούς ασφαλείας. Η εικόνα μπορεί να καταγραφεί και να καταχωρηθεί σε σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή ή σε σκληρό δίσκο της καταγραφικής συσκευής (DVR, NVR).

Το πλεονέκτημα της καταγραφής εικόνας είναι η δυνατότητα αναδρομής στο ιστορικό αρχείο για λεπτομερή έλεγχο ανά πάσα στιγμή.

Η εταιρία μας αναλύει και μελετά δωρεάν τις ανάγκες του χώρου ή οχήματος για την τοποθέτηση ενός συστήματος CCTV και προτείνει την πλέον αξιόπιστη λύση για την κάθε περίπτωση μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.

Τα καταγραφικά εικόνας τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν σε οχήματα είναι ειδικού τύπου έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία τους απο κραδασμούς κλπ.

Η εγκατάσταση των καμερών γίνεται σε καίρια σημεία δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην επιμελημένη καλωδίωση. Η σύνδεση του καταγραφικού με το εσωτερικό δίκτυο (LAN) και κατ’ επ’ επέκταση στο internet όταν απαιτείται και η δυνατότητα σύνδεσης με άλλα ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματισμών είναι μερικές από τις επιπλέον λειτουργίες που απαρτίζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα CCTV.

Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις εκτεταμένες δοκιμές του συστήματος και στην επίδειξη λειτουργίας του.