Πυρανίχνευση

Η έγκαιρη ανίχνευση της φωτιάς αλλά και η έγκαιρη προειδοποίηση είναι κρίσιμοι παράγοντες για την διάσωση ζωής αγαπημένων προσώπων, εργαζομένων και περιουσίας.

Από την στιγμή που ξεσπάει φωτιά υπάρχει χρόνος μόνο τριών λεπτών για να δράσουμε ή να απομακρυνθούμε. Οι τοξικότητα των καπνών και οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται σε λιγότερο από πέντε λεπτά, επηρεάζουν το νευρικό και αναπνευστικό σύστημα με αποτέλεσμα την αδυναμία αντίδρασης.

Η εταιρεία μας ασχολείται υπεύθυνα με την μελέτη και την εγκατάσταση συστημάτων που έχουν σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση της φωτιάς αλλά και διαρροής αερίων (υγραέριο, βουτάνιο, κ.α) τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά αλλά και σοβαρές βλάβες στην υγεία. Η σχεδίαση του συστήματος γίνεται έχοντας υπόψη τις παραμέτρους του χώρου που θέλουμε να προστατεύσουμε ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και άμεση ειδοποίηση των ατόμων που βρίσκονται στο χώρο αλλά και η ενημέρωση αυτών σε περίπτωση απουσίας τους.