Έξυπνο Σπίτι - Αυτοματισμοί

Η εταιρίας μας δραστηριοποιείται στον χώρο των κτιριακών αυτοματισμών και καλύπτει την εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου Building Management System. Tα Συστήματα Διαχείρισης Κτηρίων εφαρμόζονται κυρίως σε μεγάλες κτηριακές εγκαταστάσεις όπως βιομηχανίες, πολυώροφα κτήρια γραφείων, πολυκαταστήματα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία για την καλύτερη διαχείριση ενέργειας και προστασίας με στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων σε βάθος χρόνου.

Μερικές από τις βασικές λειτουργίες που παρέχονται:

  • Έλεγχος – Χειρισμός - Ενημέρωση:

1.      Συναγερμού

2.      Πρόσβασης (Είσοδος – Έξοδος)

3.      Κλιματισμού, θέρμανσης, αερισμού.

4.      Ανελκυστήρα

5.      Πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης.

6.      Φωτισμού, ήχου, εικόνας.

7.      Ζεστού νερού χρήσης και ηλεκτρικών συσκευών.

8.      Τεντών και ρολών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

9.      Αυτόματου ποτίσματος.

10.  Προσομοίωσης κίνησης στο χώρο κατά τη διάρκεια απουσίας.

11.  Διαρροής νερού, υγρασίας.

12.  Μέτρηση ενέργειας που καταναλώνεται για περεταίρω βελτίωση.

13.  Αυτόματη ειδοποίηση σε περίπτωση ανάγκης.

Με άλλα λόγια όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ενός κτηρίου επικοινωνούν μεταξύ τους για την βέλτιστη και πιο οικονομική διαχείριση πόρων με εύκολο, ευέλικτο και απλό χειρισμό.

Ένα σύστημα BMS μικρότερης κλίμακας το οποίο εφαρμόζεται σε κατοικίες είναι γνωστή ως το “έξυπνο σπίτι”. Με το όρο αυτό αναφερόμαστε στον έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των ηλεκτρικών συσκευών οικιακού περιβάλλοντος, μέσω εγκατάστασης ποικίλων αισθητήρων. Το εγκατεστημένο σύστημα προσαρμόζει αυτόματα το περιβάλλον των χώρων, σύμφωνα με τις προκαθορισμένες επιθυμητές ρυθμίσεις από μακριά, με την χρήση κινητού τηλεφώνου μέσω SMS ή internet.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ένα τέτοιο σύστημα προϋποθέτει την σωστή μελέτη και πρόβλεψη ακόμα και πριν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του υπό κατασκευή κτηρίου ή κατά τη διάρκεια ανακαίνισης. Αυτό όμως δεν είναι απαγορευτικό στην εγκατάσταση κάποιων αυτοματισμών ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του κτηρίου σε περίπτωση που δεν έχει γίνει πρόβλεψη για BMS.