Συστήματα Συναγερμών

Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού έχει σκοπό την προστασία χώρων (οικίες, επιχειρήσεις, βιομηχανικούς χώρους, φωτοβολταϊκά πάρκα) από περιπτώσεις ανεπιθύμητης εισόδου, δολιοφθοράς, απειλής ή ληστείας.

Πριν από την αγορά ενός συστήματος συναγερμού χρειάζεται να γίνει έρευνα αγοράς ανάμεσα σε πληθώρα διαφορετικών προτάσεων και λύσεων. Ξεκινώντας από τα πιο απλά συστήματα τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν από κάποιον που διαθέτει στοιχειώδεις γνώσεις ηλεκτρονικών αλλά και ένα σημαντικό βαθμό δεξιότητας, καταλήγουμε στα ολοκληρωμένα συστήματα τα οποία απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό (μηχανικούς σχεδίασης και τεχνικούς) που διαθέτει την κατάλληλη άδεια και πιστοποιήσεις τόσο για την μελέτη όσο και για την εγκατάσταση τους.

Η εμπεριστατωμένη μελέτη και η άρτια υλοποίησή της, είναι τα κύρια στοιχεία που καθορίζουν τη ορθή λειτουργία ενός συστήματος ασφάλειας. Η ιδιαιτερότητα του κάθε χώρου που θέλουμε να προστατεύσουμε είναι αυτή που εμφανίζει τις αδυναμίες μιας υλοποίησης η οποία δεν έχει σχεδιαστεί σωστά (διαδικασία της τυποποιημένης εγκατάστασης) ακόμα και αν αυτή έχει κοστίσει ακριβά. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα είτε δεν θα προστατεύσει είτε θα δίνει λάθος μηνύματα παραβίασης με αποτέλεσμα το επιπλέον κόστος σε χρόνο, χρήματα και ταλαιπωρία.

Η εταιρία μας, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, δίνει προτεραιότητα στον κατάλληλο σχεδιασμό και τη σωστή επιλογή υλικών για την εκάστοτε περίπτωση που στοχεύουν περισσότερο στην πρόληψη και στην αποτροπή της κακόβουλης ενέργειας ώστε να μην δημιουργηθεί, όσο είναι δυνατόν, ζημιά σε εσάς και την περιουσία σας, παρά στην σήμανση συναγερμού μετά την παραβίαση.

Διαθέτοντας συστήματα συναγερμού προηγμένης τεχνολογίας (ενσύρματα ή ασύρματα) υψηλών προδιαγραφών είμαστε ικανοί να ανταπεξέλθουμε και στις πιο ιδιαίτερες και απαιτητικές προκλήσεις.


Περιμετρική προστασία


Για την μελέτη προστασίας του εξωτερικού χώρου στην οποία απαιτείται υψηλό επίπεδο ασφάλειας και διακριτικότητα χρησιμοποιούνται συστήματα συναγερμού περιμετρικής προστασίας.

Σε χώρους με υψηλές απαιτήσεις όπως π.χ. Βιομηχανίες, Στρατόπεδα, Αποθήκες Καυσίμων, Αεροδρόμια, Φωτοβολταϊκά Πάρκα, Σωφρονιστικά Ιδρύματα, κλπ τα συστήματα αυτά προστατεύουν από οποιαδήποτε απόπειρα εισβολής της περιμέτρου.